word ook supporter van scherende heren


Supporters van scherendeheren.net ondersteunen de site met producten of diensten. Als bedankje wordt hun bedrijfslogo met link gratis op de website geplaatst. Afhankelijk van wat beschik­baar wordt gesteld voor modellen, donateurs en/of bezoekers, zijn er diverse mogelijk­heden, al dan niet in combinatie. Hieronder een korte toelichting.


1. logo en link op homepage

Uw logo wordt onderaan de homepage geplaatst op een breedte van 80 pixels, met een link naar een eigen info-pagina (zoals in dit venster), waarop korte bedrijfs- en product­informatie vermeld kan worden. Deze pagina wordt ook gebruikt om aan te geven wat het bedrijf beschikbaar stelt voor de modellen, donateurs en/of de bezoekers van scherende heren. Het logo onderaan de home­page kan permanent of in roulatie met andere supporter-logo's getoond worden.
• Bekijk de positie op de homepage.


2. logo en link op supporterspagina

Uw logo wordt op formaat 100 x 100 of 220 x 220 pixels geplaatst. De link verwijst recht­streeks naar uw eigen web­site of naar een info-pagina (zoals in dit venster). Hierop kan korte bedrijfs- en product­informatie vermeld worden en deze pagina wordt ook gebruikt om aan te geven wat het bedrijf beschikbaar stelt voor modellen, donateurs en/of bezoekers van scherende heren. Kleine logo's op de supporters­pagina zijn permanent zichtbaar; de grote logo's daarentegen kunnen ook in roulatie getoond worden.
• Bekijk de supporterspagina.


3. logo en link op tombola-pagina

Elk jaar is er voor de donateurs een gratis verloting onder toezicht van een notaris. Bij de prijs die een bedrijf beschikbaar stelt, komt een linkvermelding naar de eigen website. Ook het bedrijfslogo wordt geplaatst als de waarde van de prijs hoger is dan €25,00.
• Bekijk de tombola-pagina.


4. logo en link op donateurspagina

Donateurs betalen jaarlijks een bedrag recht­streeks aan het goede doel Villa Pardoes: scherende heren ontvangt dus geen donaties, maar is slechts intermediair. Zakelijke donateurs kunnen gratis een linkvermelding krijgen naar de eigen website. Bij een minimale donatie van €50,00 per jaar kan tevens het bedrijfslogo geplaatst worden.
• Bekijk de donateurspagina.
Ziet u graag uw logo en link op scherende heren? Mail uw vraag of voorstel én uw telefoon­nummer naar info@scherendeheren.net, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.